14 May 2012

Telenet discrimineert Vlamingen

Telenet is de aanbieder van mijn internet en digitale televisie. Het bedrijf  komt voort uit Telenet Vlaanderen, een initiatief van de eerste Vlaamse regering. Het was toen opgezet zowel om technologische innovatie te stimuleren als om Belgacom wat communautair tegengewicht te bieden. Tegenwoordig is het een Amerikaanse groep die er de meerderheid bezit.

Wie de webstek van Telenet bezoekt kan zijn taal kiezen: Nederlands, Frans of Engels. Op de onthaalpagina vindt de Nederlandse bezoeker o.m.


waarvan de Franse tegenhanger dit is:


 Valt u niets op? Franstaligen worden beleefd aangesproken met vous, terwijl Vlamingen het met het familiaire je moeten doen. Het eerste is normaal tussen een bedrijf en zijn klanten, het tweede is normaal voor popfestivals of jongerenzenders waar men zich op vlotte-jongens-toon tot een jeugdig publiek richt. De persoon die mij namens Telenet aanspreekt kent mij niet, en ik sta erop dat hij mij met het vereiste respect behandelt. Ik heb het bedrijf daar al twee keer op gewezen, zonder enig gevolg. Mijn ergernis is recent flink toegenomen doordat Telenet de opmaak van zijn televisieaanbod veranderd heeft, o.m. met als gevolg dat ik ongevraagd de ergerlijke boodschap je kijkt naar... voorgeschoteld krijg. Ik heb de proef gedaan: de Franstaligen krijgen de beleefde mededeling vous regardez.... , en zo is het met de hele voorlichting van Telenet. Franstaligen worden door Telenet systematisch beleefd behandeld, en Nederlandstaligen systematisch onbeleefd.