16 February 2017

ToelichtingVermits blog een afkorting van web-logboek is, behoort een blog eigenlijk een soort dagboek te zijn. Dit is niet het geval met @valvas, dat meer weg heeft van een archief van goed gedocumenteerde wetenswaardigheden. Dit 'goed gedocumenteerd' houdt o.m. in dat men zich nooit moet afvragen waar een bepaalde bewering of een bepaald citaat vandaan komt: ik voeg er de bron—zo mogelijk een document uit eerste hand— expliciet bij. Ik bracht die documenten samen in een publieke folder van Dropbox, waar iedereen ze kon openen en downloaden. Zelfs de html-bestanden waarnaar ik doorverwijs bracht ik daar onder, want internetadressen zijn nogal onstabiel, en bovendien wou ik het html-bestand doorgeven zoals ik het gelezen had, beveiligd tegen eventuele latere aanpassingen door de eigenaar. Helaas is Dropbox ondertussen minder gebruiksvriendelijk dan vroeger. De eerste ingreep was, dat html-bestanden niet meer aanvaard werden, en daar kwam bovenop dat de doorverwijzingen naar de publieke folder ongeldig zijn geworden op 15 maart 2017. Ik heb de html-verwijzingen dus moeten vervangen door hetzij gewone internetadressen (eventueel instabiel of inhoudelijk wijzigbaar) hetzij pdf-afdrukken, die tenminste het voordeel hebben onveranderbaar te zijn. Andere verwijzingen naar Dropbox heb ik vervangen door verwijzingen naar de Cloud Drive van MEGA. Ik heb meteen mijn chaotisch archief (dat organiek gesproken uit drie stapels bestond, min of meer zoals dat in mijn bureau het geval is) wat geordend door het invoeren van labels.

Het kan nog wel een tijdje duren vooraleer alle verwijzingen van Dropbox naar Mega geconverteerd zijn. Wie ondertussen een bepaald document, waarvoor de verwijzing niet werkt, wil inkijken kan het mij gewoon vragen:


chris.impens@telenet.be


17 maart 2017