07 August 2021

Slither (1973)

Er bestaan twee totaal verschillende films met de naam Slither: de ene uit 1973, de andere uit 2006. Wij hebben het hier over de eerste, die een zeker cultstatus verworven heeft. De film is het debuut van zowel schrijver W.D. Richter als regisseur Howard Zieff. Omdat de dialogen niet altijd goed te verstaan zijn op de DVD (links hieronder) heb ik 24,95 USD besteed aan het aankopen van het script (rechts het eerste blad van de 120).Het script begint met een "gedicht", dat toch enig licht werpt op de raadselachtige titel.

De laatste regel houdt in we all have to slither, zodat het hier gaat om kronkelen als een slang en niet om een van de andere betekenissen, zoals uitglijden

Het heeft mij enige moeite gekost om het verhaal in zijn geheel te begrijpen. Daarom geeft ik het hieronder in lineaire, chronologische vorm. 

!! SPOILERS AHEAD !!Harry Moss en Barry Forman zijn muzikanten die hun firma voor 312.000 dollar hebben opgelicht. De eerste wordt gevat en gaat voor zeven jaar de gevangenis in; de tweede bouwt, onder de naam Barry Fenaka, een nieuw en respectabel bestaan op. De buit hebben ze via tussenpersonen in bewaring gegeven bij iemand die ze niet persoonlijk kennen: Vincent Palmer. Die man heeft het geld voor eigen profijt, in samenwerking met zijn drie broers, geïnvesteerd in een vakantiekolonie die ondertussen failliet is. Het enige wat nog rest zijn twee imposante zwarte vervoermiddelen, met nog het opschrift van vroeger erop.Twee van de broers, in hun zwart vervoermiddel, ruimen Harry uit de weg, maar die kan zijn gevangenisgenoot Richard/Dick Kanipsia (de lijzige James Caan, op de hoes van de DVD te zien) nog de weg naar Barry wijzen. Dick en Barry trekken gezamenlijk op weg naar Vincent Palmer, gevolgd door 1 en uiteindelijk 2 van de zwarte auto's. 


In het kantoor van "V.J. Palmer en broers" treffen ze inderdaad Palmer aan, maar die doet zich voor als iemand anders en stuurt ze op een dwaalspoor verder. 

Hieronder de drie broers in de volgorde waarin ze in de film opduiken. (Broer #1 heb ik maar "ontdekt" toen het script de aandacht trok op de fotograaf die in een van de eerste scènes op het perron staat te wachten.)


Ze worden alle drie ontmaskerd als ze op de bingoavond gelijktijdig opstaan om Dick te volgen:


Zoals het een roadmovie betaamt ontmoet Dick ook anekdotische zijfiguren, zoals de knorrige vrachtwagenchauffeur die hem een lift geeft (afwezig in het oorspronkelijke script). Een blijvertje is wel de pittige Kitty Kopetzky (Sally Kellermann), hyperkinetisch aan de efedrine, lichtjes gestoord door UFO's en andere waanideeën, en meer dan lichtjes misdadig. Het is een storende plot hole dat Kitty veel later en honderden kilometers verder opnieuw bij Dick aansluit;  hier is geen enkele zinnige verklaring voor te bedenken. 

Het script dat ik gekocht heb is niet helemaal identiek met hetgeen uiteindelijk verfilmd is. Het oorspronkelijk script liet (zoals ook het "gedicht") verstaan dat Barry wel degelijk uit de weg geruimd wordt, hoewel niet duidelijk wordt gemaakt hoe en waar. Die zwakheid is in de film opgelost doordat Barry in de slotscène gezond en wel opduikt, na een tijdlang "verdwenen" te zijn door een volledig triviale oorzaak. In de film is Mary, de vrouw van Barry, ook schimmiger dan in het script, en de schuchtere toenadering tussen Dick en Mary gaat zo goed als verloren. In het oorspronkelijke script daarentegen toont het allerlaatste beeld dat Dick Kitty laat vertrekken en zich begeeft naar Mary, die er nog geen weet van heeft dat zij een weduwe is.

*