22 April 2019

Oneidea, theologische commune (2)


De twee boeiendste en best gedocumenteerde persoonlijkheden in O.C. zijn: John Humphrey Noyes (JHN) en Tirzah Miller; in Oneida liggen ze naast elkaar begraven. JHN was de "vader" van de Oneida-familie en Tirzah was een dochter van zijn zuster Charlotte. Haar beide ouders waren leden van O.C. en zij is in Oneida geboren. Toen haar vader stierf—zij was toen 11— werd oom John, 32 jaar ouder dan zij en "de enige man op aarde die ik onvoorwaardelijk vertrouw" [F63], vanzelf haar vervangvader, "de enige vader die ik van kindsbeen af heb gekend" [F63]. Ongeveer gelijktijdig werd Noyes behalve haar vader ook haar echtgenoot. Hij was immers de "eerste echtgenoot" van alle aankomende meisjes, en zal dat zeker bij Tirzah ook geweest zijn. Zij is hem heel zijn leven lang trouw gebleven als volgelinge, dochter en geliefde, en was erbij toen hij stierf. Zij noemt hem nooit anders dan "vader Noyes," "mijnheer Noyes" of kortweg "vader".

Tirzah had een "magnetische" persoonlijkheid en was fysiek zeer aantrekkelijk. Zij was zich daar zelf van bewust:
Ik zou oneerlijk zijn als ik niet toegaf er mij bewust van te zijn dat ik een van de aantrekkelijkste vrouwen van O.C. ben geweest [F36]
Twee van haar minnaars hebben haar ongeveer letterlijk gezegd dat zij van alle vrouwen in O.C. "de beste" was. Tirzah:
Toen ik de vorige nacht met Mr. Noyes sliep zei hij dat er tussen vrouwen een reusachtig verschil bestaat in het vermogen om seksueel te behagen. "Is dat echt zo?" vroeg ik. "Ja," antwoordde hij, "er is tussen vrouwen evenveel verschil in de kunst om sociale muziek te maken als er is tussen een grote vleugelpiano en een blikken fluitje!" Op het persoonlijke vlak komende zei hij: "Als ik met u slaap verwacht ik altijd iets subliems." [F58] 
 en 
Mijn eerste liefde—Frank—zei mij gisteren dat hij meer van die magnetische, elektrische aantrekking voelde bij mij dan bij enige andere [F140]
Zij moet zeer goed geweest zijn in bed, en had bijgevolg veel "aanvragen" te verwerken. Noyes stelde het eerste op prijs, maar het tweede niet. Tirzah:
Met J.H.N. geslapen. Ik zag ertegen op, want ik wist dat hij mijn onmagnetische toestand zou ontdekken. Dat gebeurde snel genoeg. 's Nachts zei hij: "Zou je wat kritiek willen?" "Zeer graag zelfs." "Wel, het valt niet te ontkennen dat je mij niet aantrekt. Ik krijg het sterk gevoel dat jouw seksuele natuur misbruikt is geweest doordat je geslachtsverkeer hebt aangegaan zonder appetijt. Tussen jou en mij zijn de geesten gekomen van mannen die voor jou onverteerbaar zijn." "Het is waar, ik heb met mannen geslapen zonder appetijt, en de laatste tijd heel wat." "Maar waarom doe je dat? Je hebt mij toch beloofd dat je dat niet zou doen." Ik zei hem dat ik het niet had aangedurfd hierin zomaar mijn eigen gevoelens van aantrekking te volgen. Maar hij zei dat ik het juist moest, of dat alles voor mij verkorven zou zijn. Dat is ook nu nog zo, want ik ben deze winter, in een geest van plichtsbesef, zo vaak aan de slag geweest met mensen voor wie ik niets voelde, dat ik alle appetijt verloren heb voor geslachtsverkeer met mannen die ik wél liefheb, en met wie ik goede dingen beleefd had. Ik voelde dat dit voor mij een grote verspilling was, en dat het alle avontuur (romance) uit het leven wegnam; maar ik wist niet wat te doen, en beschouwde het als mijn plicht. O! Ik voel mij zo opgelucht! Ik had nooit gehoopt dat ik hierin enkel datgene moest doen waar ik toe aangetrokken was. [F60] 
 Drie weken later:
Ik voel mij de laatste tijd ongemakkelijk uit vrees dat, als ik zo onmagnetisch blijf, Mr. Noyes mij niet meer zal liefhebben. Vanavond vroeg hij mij of met hem zou willen slapen. "Ik hoop dat dit er ooit nog van komt," zei ik. "Laten wij het dan maar vanavond proberen." "Neen, ik ben ongesteld." "Wel, we zullen het doen zodra je er klaar voor bent en zin in hebt." "Vader Noyes, ik denk dat het mijn leven afbindt als ik zo van u gescheiden ben." "Dat denk ik niet," antwoordde hij. "Je wordt met mij op een andere manier verbonden." "Dat hoop ik." "Laten we erop uit trekken en een lange wandeling in de bossen maken." "O, dat zou ik graag hebben." "Wel, als het op een dag goed weer is, en je hebt er zin in, dan zullen we." Gedurende het gesprek zei hij: "Maar hoe vaak ben je onlangs bij die andere kerels geweest?" Ik vertelde dat ik maar twee keer aan de slag was geweest sedert ons vorige gesprek, en dat ik van plan was de weg van de aantrekkingskracht te blijven volgen. Hij was daar zeer blij mee. [F60]

In O.C. werd exclusieve liefde tussen een man en een vrouw afgekeurd, omdat special love indruiste tegen de "communistische geest", en bovendien leidde tot idolatrie. Noyes zelf was dus ook maar 1 van de velen die het vruchtgebruik van Tirzah bezaten, maar zijn positie van "vader" gaf hem toch extra mogelijkheden. Omdat hij bovenaan stond in de hiërarchie van de volmaaktheid kon een vrouw zijn verzoeken eigenlijk niet weigeren. Hierboven is gebleken dat er hem erg veel aan gelegen was om Tirzah's seksuele vaardigheden op peil te houden. Hij had haar eerder al laten beloven om niet gewoon uit plechtsbesef op alle aanvragen in te gaan, en ziet nu met genoegen gebeuren dat "de andere kerels" (the other chaps) moeten inbinden. Hij deinsde er zelfs niet voor terug om God in te schakelen als fundering voor een exclusieve claim op Tirzah. Tirzah:  
Ik herinner mij dat u mij ooit gezegd hebt dat God, door oom George, de vader van mijn eerste kind, weg te nemen, wilde duidelijk maken wat Hij met mij voorhad in verband met het hebben van echtgenoten: dat Hij niet wilde dat ik enige echtgenoot zou hebben naast u. [F40]
In Tirzah's dagboek zien we de constante worsteling van een jonge vrouw die haar opeenvolgende romantische liefdes moet en wil bestrijden om trouw te blijven aan de Gemeenschap en aan haar enige echtgenoot bij de gratie Gods: vader Noyes.