14 January 2016

De vrijzinnigheid in Vlaanderen (5)

(vervolg van aflevering 4)

In 2015 trof ik, als ex-lid van allerlei vrijzinnigs, in mijn brievenbus gratis een boekje aan, uitgegeven door het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis uit Gent.


Ikzelf kan in één zin definiëren wat een vrijzinnige is (iemand die niet aan bovennatuurlijke waarheden gelooft en die tegen de invloed van de godsdienst op het openbaar leven is) maar er zijn 120 bladzijden nodig om het theologisch amalgaam Vrijzinnig Humanisme zo te definiëren dat "goede" (politiek-correcte belgicistische reactionaire islamofiele) vrijzinnigen erbinnen vallen en "slechte" vrijzinnigen erbuiten. De obligate kop van Jut wordt al op bladzijde 10 genoemd, kwestie van er vanaf te zijn. Het gaat om Filip Dewinter, boegbeeld van een partij (VB) waarin vrijzinnigen oververtegenwoordigd zijn. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar!
Op zijn website zegt hij zelf vrijzinnig te zijn maar ondertussen is hij ook wel voorstander van de uitvoering van de doodstraf en een tegenstander van abortus... Geen humanist dus.
We kunnen alvast opsteken dat een 'vrijzinnig humanist' tegen de doodstraf en voor abortus moet zijn; dat is blijkbaar zo vanzelfsprekend dat het als statement gegeven wordt, voorafgaand aan 100 bladzijden verdere exegese. Ikzelf, die ook voor de doodstraf ben, kan meteen alle hoop op accreditering als "vrijzinnig humanist" opbergen. Ik troost mij met de gedachte dat dit ook het geval is voor de retrograde burgemeester van Gent, die zijn loketten gevuld wil zien met zeloten van een achterlijke woestijngodsdienst, want  
vrijzinnig humanisten zijn voor een verbod op het dragen van religieuze symbolen voor overheidsambtenaren (blz. 58)
Er bestaat blijkbaar een hele parate lijst lijst van do 's en don't 's voor "vrijzinnig humanisten", en onze visionaire burgervader was net iets te schaamteloos retro-clericaal om in de prijzen te vallen.

En van prijzen gesproken. Titularis van de Geuzenprijs 2014 is de heer Dyab Abou Jahjah, in binnen- en buitenland onvermoeibaar, en bepaald niet zachtzinnig, op de barricades ter verdediging van Allah en zijn profeet. Van de VRT-studio's naar het 'humanistisch-vrijzinnig' pantheon is maar een kleine stap voor onze salonfähige en fotogenieke moslimschutter.


Zijn daden en woorden stelt hij vanuit een humanistisch perspectief, aldus de vrijzinnig-humanistische woordvoerders achter de prijs. (Ongelooflijk? lees deze hallucinante woorden hier zelf na.) Men ziet ogenknipperend aan hoe de eretitel humanistisch van Erasmus overgaat op een gewelddadige godsdienstfanaticus, en realiseert zich meteen hoe totaal vervreemd van haar anticlericale roots en voormalige achterban de huidige establishment-'vrijzinnigheid' is. Om Presser te parafraseren:

het obscurantisme is teruggekeerd onder de naam 'vrijzinnigheid'

Om het eens zeer eenvoudig te formuleren: een echte vrijzinnige is tegen de islam, en moet daar niet eens lang over nadenken.

*