08 October 2014

Nazisme = vrede

Recentelijk is gebleken hoe buitengewoon belangrijk het is, een onderscheid te maken tussen een ideologie **** en ****-fundamentalisme, waarin bepaalde basisgeschriften blijkbaar zo verkeerd begrepen of uitgelegd worden dat zij wereldwijde verontwaardiging verwekken.

Zou dat ook het geval zijn met bonafide nationaal-socialisten ofte nazi's versus nazisten ofte nazi-fundamentalisten, die de woorden en geschriften van de grondlegger verkeerd begrijpen en gewelddadig toepassen? Dat het nazisme intrinsiek vreedzaam is blijkt in elk geval uit de woorden die zijn profeet op 7 september 1934, derde dag van de partijdag in Nüremberg, tot de Duitse jeugd richtte.


Hij zegt woordelijk het volgende (hier het filmfragment, minuut 45 tot minuut 46 in Leni Riefenstahl's Triumph des Willens):
Wij willen dat dit volk een vredelievend en ook dapper is, en gij moet vreedzaam zijn. (Langdurig applaus). En gij moet daarom vreedzaam zijn en moedig tegelijk. (Langdurig applaus en Heil!geroep)

(Origineel: Wir wollen dass dieses Volk ein friedliebend und aber auch tapfer ist, und ihr müsst friedhaftig sein. Und ihr müsst deshalb friedhaftig sein und mutig zugleich.)
Bewijzen de toejuichingen van de massa niet dat de nationaal-socialisten in overgrote mate deze vredesidee steunden?