10 June 2014

Galileo over het grote boek der natuur

--> Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap.VI., 1623.

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali  è scritto. Egli  è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre  figure geometriche, senza i quali mezi è  impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi  è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

De filosofie is geschreven in dat grootse boek dat voortdurend voor onze ogen geopend staat (ik bedoel het heelal), maar dat niet begrepen kan worden zonder vooraf de taal te begrijpen en de lettertekens te herkennen waarmee het geschreven is. Het is in de taal der wiskunde geschreven, en zijn lettertekens zijn driehoeken, cirkels, en andere meetkundige figuren. Zonder hen is het voor een mens onmogelijk er een woord van te verstaan en doolt men doelloos in een donker labyrint rond.