03 April 2012

'Antiracisten zijn de echte racisten'Uit: Ivan Rioufol, De l'urgence d'être réactionnaire (Presses Universitaires de France, 2012). Franse tekst hier.

Maar wie heeft het over rassen? Alleen antiracisten geobsedeerd door herkomst.  Zij zijn het toch, die de natie willen herleiden tot ethnische kenmerken die haar vreemd zijn? (blz.44, Hoofdstuk De tyrannie van de politieke correctheid)

De waarheid is, dat gij [waarde zelfverklaarde antiracisten] de maatschappij geracialiseerd hebt, door de lof te zingen van de halfbloed, dat eindpunt van de volmaakte mens, zoals Gobineau indertijd de lof zong van de arische mythe. Gij zijt de echte racisten geworden, door voortdurend in termen van 'ethnieën' te denken. Gij, die iedereen die u tegenspreekt voor fascist uitmaakt, ziet gij dan niet hoe gij u gedraagt, door een boekhouding bij te houden van zwarten en moslims op de televisie, in het parlement, bij voetbaltrainers, in de clubs? Omdat gij de verkiezing van Barack Obama absoluut wou zien als de overwinning van de zwarte of halfbloed, hebt gij van de huidskleur en haar mengelingen een kwaliteitskenmerk gemaakt, en dat in een natie die nooit de uiting van enig ras of godsdienst geweest is, en die dat in haar grondwet onmogelijk maakt. Gij zijt geobsedeerd geraakt door herkomst, wat u niet belet alle anderen te verbieden ernaar te verwijzen. (blz.127, Hoofdstuk Antiracisten, de echte racisten).